Header image  
качество, коректност, конструктивни решения & дизайн
  || НАЧАЛО || ML-CO || ПРОДУКТИ || СПЕЦИАЛНИ || ЦЕНИ ||
   
 
TX - "ЛАК ЗА КАМЪК "

Прозрачен акрилен лак за каменни облицовки, подходящ за вътрешна и външна употреба.  Прониква в повърността, без да образува филм и, следователно, без да пожълтява или да се надига. Кара да изпъкне естествения цвят на повърхността и защитава камъка от влага и проникване на петната. ЛАКЪТ ЗА КАМЪК е подходящ за всякакви каменни повърхности или павета за настилка, както естествени, така и изкуствени (Елефтеруполис, Каристу, Пилиу и т.н.), термотухли, цигли за покриви, порести камъни, декоративни тухли, цимент и т.н.


ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите трябва да са чисти и сухи, почистени от мазнини или прах


РАЗЦВЕТКИ

Предлага се  прозрачен.


СЪХНЕНЕ

На допир е сух след 1 час.


ПОВТОРНО БОЯДИСВАНЕ

Може да бъде повторена след 3-4 часа, в зависимост от атмосферните условия.


ПОКРИВНОСТ

9 кв.м./л. на едно боядисване.


РАЗРЕЖДАНЕ

Готов за употреба продукт.


НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанесете с валяк, четка или пистолет за боядисване.


ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете валяците, четките, петната по пода и т.н. с разредител.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Максималната стойност на  летливи органични съединения  за този продукт за Европейския съюз (Директива 2004/42/СЕ), (категория А/h„Стягащи грундове”, Tип SB) е 750 гр/л (2007), 750 гр/л (2010). Готовият за приложение продукт максимално съдържа 671 гр/л летливи съединения.


ВИСКОЗИТЕТ

45 ± 5(FORD CUP# 2, 25oC).


АДХЕЗИЯ

Отлична. Няма отлепване след тест с напреко срязване на зидария (ELOT EN ISO 2409).


ОТТИЧАНЕ НА ДЪЖДОВНА ВОДА

Отлична. (ELOT EN ISO 2810).


СЪХРАНЕНИЕ

1 година при подходящи условия. Идеалните за съхранение температури са от +5⁰C до +38⁰C.


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да се пази от деца. Ако се погълне, да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета или опаковката. Да не се излива в канализацията.